วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ.--

By: วิชพงษ์ บวรกิจรุ่งโรจน์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 1906-2850.Other title: Analysis of the Transport Management Bill B.E.--.Subject(s): การขนส่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 6, 2 (ต.ค. 2555) 390-404
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305