ประสิทธิผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จังหวัดอ่างทอง.

By: โฉมยุพา เศรษฐีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-6481Other title: Effectiveness of program for health behavior modification in people with pre-diabetes, Ang Thong provinceSubject(s): เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- อ่างทอง In: วารสารควบคุมโรค 38, 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2555) 280-287 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305