การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดลำพูน.

By: บุษบง เจาฑานนท์Contributor(s): ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ | สุธีรา พูลถิน | กาญจนา เลิศวุฒิ | เจริญ สิทธิโรจน์ | ไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ | มนัส สาวใส | สันติพงษ์ กัณทะวารี | สุรินทร์ สายธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-6481Other title: Dengue prevention and control by community participation in Lamphun provinceSubject(s): ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- ลำพูน In: วารสารควบคุมโรค 38, 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2555) 339-348 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305