ภาพลักษณ์จีนในสายตาประเทศเพื่อนบ้าน: ผู้ครองความป็นเจ้าที่การุณย์แต่ไม่ละทิ้งท่าทีแข็งกร้าว บทสำรวจการนำเสนอข่าวสารและภาพลักษณ์จีนในสายตาสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน ศึกษาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม.

By: วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0125-135XSubject(s): จีน -- การบริหารความสัมพันธ์กับต่างประเทศ In: รัฐศาสตร์สาร 33, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 1-50 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305