การศึกษาสังคมจีนในประเทศไทยภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง: การวิเคราะห์งานศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและภูมิภาคศึกษาของอเมริกาในยุคสงครามเย็น.

By: ปิยดา ชลวรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0125-135XSubject(s): จีน -- แง่สังคม In: รัฐศาสตร์สาร 33, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 89-149 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305