การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ.

By: วรรณภา ติระสังขะMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0125-135XSubject(s): รัฐธรรมนูญ -- ไทย | ไทย -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- การแก้ไข In: รัฐศาสตร์สาร 33, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 213-236 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305