ชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงสู่การพึ่งตนเอง.

Contributor(s): กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ)Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 1905-5080Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ
Contents:
ชุมชนบ้านทรายงามหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์.
โรงเรียนวัดเขาน้อย เกษตรปศุสัตว์ และพลังงานทดแทน.
ผืนนาข้างลานบิน เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ ที่สนามบินสุโขทัย นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.
"บ้านทรายงาม" หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์ต้นแบบการผลิตข่าอินทรีย์แบบครบวงจร / ปรียชยา คล้ายทวน.
วิถีพอเพียง "โรงเรียนวัดเขาน้อย" ศักยภาพการพึ่งตนเองด้านอาหารและพลังงานของโรงเรียนหลังเขา / ณัฐภูมิ สุดแก้ว.
In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 1 (2556) 25-54 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

น.26 ชุมชนบ้านทรายงามหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์.

น.27 โรงเรียนวัดเขาน้อย เกษตรปศุสัตว์ และพลังงานทดแทน.

น.28 ผืนนาข้างลานบิน เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ ที่สนามบินสุโขทัย นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

น.36 "บ้านทรายงาม" หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์ต้นแบบการผลิตข่าอินทรีย์แบบครบวงจร / ปรียชยา คล้ายทวน.

น.45 วิถีพอเพียง "โรงเรียนวัดเขาน้อย" ศักยภาพการพึ่งตนเองด้านอาหารและพลังงานของโรงเรียนหลังเขา / ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305