ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน smartphone และ tablet computer : กรณีศึกษา apple vs. samsung.

By: พรหมพร มูลศาสตร์ จารุวาทีContributor(s): เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญูMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 2286-8364Subject(s): ทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (2555) 145-155 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305