ศาลสูงทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น.

By: ไชยยศ วรนันท์ศิริMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 2286-8364Other title: Intellectual property high court of JapanSubject(s): ทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ญี่ปุ่น In: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (2555) 594-604
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305