ผลสำเร็จของการสลายนิ่วท่อไตส่วนปลายด้วยเครื่องสลายนิ่ว ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์.

By: นำชัย มานะบริบูรณ์Contributor(s): สิริสรรพางค์ ยอดดอาวุธMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 1686-8579Other title: Success rate of extracorporeal shock wave lithotripsy in distal ureteric stone at Charoenkrung Pracharuk hosoitalSubject(s): นิ่วไต -- การรักษา In: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555) 16-24 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305