ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของข้าราชการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง.

By: สุรพล อริยะเดช.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISBN: 0857-0914.Other title: Effectiveness of health behaviours change programs for prevention and control diabetes mellitus and hypertension for Pluakdaeang government officers.Subject(s): เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม | ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 29, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 205-216 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305