การศึกษาเปรียบเทียบความเจ็บปวด ณ เวลา 1 เดือนหลังการผ่าตัดด้วยวิธีไม่ใช้ตาข่าย กับการใช้ตาข่ายโปรลีนซ่อมไส้เลื่อนขาหนีบ ในโรงพยาบาลชุมชน.

By: เกษม ลิ้มรุ่งยืนยงMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0857-0914Other title: A comparison analysis of post-operative pain in 1 month after operation between non-mesh (Bassini) hernia and prolene mesh primary hernai repair in a Rural hospitalSubject(s): ไส้เลื่อนขาหนีบ -- การรักษา In: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 29, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 293-300 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305