พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่2)

By: สุทธิมาตร จันทร์แดง.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2556 [2013]ISSN: 1686-3720.Subject(s): พลศึกษา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ราชการพลเรือน -- ไทย | ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- เงินเดือนOnline resources: View online article
Contents:
In: จุลนิติ 10, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 113-130 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2555

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305