การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนและต้องได้รับเครื่องช่วยหายใจ.

By: สมสิริ รุ่งอมรรัตน์.
Contributor(s): วรานุช กาญจนเวนิช | อุทุมพร ม่วงอยู่.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 0125-8885.Other title: Maternal psrticipation in caring for a premature infant with respirator.Subject(s): พฤติกรรมมารดา | เครื่องช่วยหายใจ -- การใช้รักษา In: วารสารพยาบาลศาสตร์ 30, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 49-60 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305