ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนด ต่อการเรียนรู้สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และประสิทธิภาพการดูดนม.

By: พิมพ์ชนก บุญเฉลิมContributor(s): พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม | วาสิตา จิรสกุลเดชMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-8885Other title: Effect of the mother-preterm infant preparation program on breastfeeding self-efficacy and sucking qualitySubject(s): การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดา -- วิจัย -- ไทย | ทารกคลอดก่อนกำหนด In: วารสารพยาบาลศาสตร์ 30, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 61-71 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305