เพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วย การคัดพันธุ์ กระบวนการวิจัยข้าวไร่แบบมีส่วนร่วมบนพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้วMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 1905-5080Subject(s): ข้าวไร่ | ข้าว In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 4 (2556) 46-54 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305