ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะล้มเหลวทางไวรัสขณะได้รับยา Lopinavir/ritonavir ในผู้ป่วยวัยรุ่น ณ สถาบันบำราศนราดูร.

By: วิศัลย์ มูลศาสตร์Contributor(s): นฤภัค บุญฤทธิภัทร์ | ศวิตา อิสสอาดMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0858-0944Other title: Factors associated with virological failure on lopinavir/ritonavir-therapy in adolescent HIV-infected patients in Bamrasnaradura infections disease instituteSubject(s): ไวรัส -- การติดเชื้อ -- วิจัย In: วารสารกุมารเวชศาสตร์ 52, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 61-69 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305