การประเมินผลโครงการสองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดกำแพงเพชร.

By: ลออศรี จารุวัฒน์Contributor(s): ศุภชัย คำหนู | น้ำค้าง ฉ่ำสอนMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-6481Other title: Evaluation of the profect of the king's initiative on people's health for preventiob and control diagetes mellitus and hypertension in Kamphaengphet provinceSubject(s): เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- กำแพงเพชร | ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- กำแพงเพชร In: วารสารควบคุมโรค 39, 1 (ม.ค. - มี.ค. 2555) 22-29 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305