ระบาดวิทยาโรคเรื้อนของประเทศไทยในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2550-2554

By: วิจิตรา ธารีสุวรรณMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-6481Other title: Epidenmiology of leprosy in Thailand in the tenth national public health development plan from 2007-2011Subject(s): โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย In: วารสารควบคุมโรค 39, 1 (ม.ค. - มี.ค. 2555) 30-42 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305