ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร.

By: วิโรจน์ หมั่นคติธรรมContributor(s): อรุณ เหลืองนิยมกุล | วีรวัฒน์ มโนสุทธิMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-6481Other title: Prevalence of primary HIV-1 drug resistance among patients with HIV-1 Infection/AIDS in Bamrasnaradura infectious disease instituteSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา -- การดื้อยา In: วารสารควบคุมโรค 39, 1 (ม.ค. - มี.ค. 2555) 43-50 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305