ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการชายแดนระดับอำเภอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา.

By: รวิสรา จิรโรจน์วัฒนContributor(s): กุลยา เชี่ยวโสธร | อุดมศักดิ์ อิ่มสว่างMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 1685-6481Other title: Factors associated to district-level border commitee for communicabal disease surveillance prevention and control along Thai-Cambodia borderSubject(s): โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม -- กัมพูชา In: วารสารควบคุมโรค 39, 1 (ม.ค. - มี.ค. 2555) 75-81 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305