พฤติกรรมการบริโภคสุราของนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกในปีการศึกษา 2552.

By: กิตติ กรุงไกรเพชรContributor(s): ลักษณาพร กรุงไกรเพชรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0125-6882Other title: Alcoholic drinkingbehavior among undergraduate students in one of universities, eastern part, academic year 2009Subject(s): การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- ภาคตะวันออก -- 2552 | พฤติกรรมการดื่ม -- วิจัย In: วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 38, 1 (ม.ค.-เม.ย 2556) 29-38 :แผนภูมิ, ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305