ภาวะการบาดเจ็บของปอดและผลการรักษาผู้ป่วยเด็กจมน้ำในโรงพยาบาลชลบุรี.

By: วรนาฏ รัตนากรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0125-6882Other title: Clinical course of lung injury and outcomes in drowning children at Chonburi hospitalSubject(s): โรคปอด -- การรักษา | ผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ In: วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 38, 1 (ม.ค.-เม.ย 2556) 39-48 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ; มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305