การเปรียบเทียบท่าทางการเดินในกรณีสวมรองเท้าและไม่สวมรองเท้าของคนปกติ.

By: ปิยวิทย์ สรไชยเมธาContributor(s): ธวัชชัย จันทร์สอาด | พรสุรีย์ อ่อนมณี | เดชา สิตกรโกวิทMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: English Summary language: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-1643Other title: Comparison of gaits between walking with and witout shoes in normal subjectsSubject(s): การเดิน -- วิจัย | Walk In: วารสารกรมการแพทย์ 37, 2(เม.ย.-มิ.ย. 2555) 151-160 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาอังกฤษ ; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305