พฤติกรรมการใช้บริการและความคิดเห็นต่อมาตรฐานการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาสมาชิกผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร.

By: พรเพ็ญ อรัณยะนาคContributor(s): ฉัตรชัย มะสุนสืบMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0859-5453Other title: Customers behavior and attitude on fitness center management standard: case study from members of fitness centers Bangkok metropolitansSubject(s): สถานกายบริหาร -- การจัดการ In: วารสารสการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 49-59 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ;บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305