การศึกษาการจำหน่ายนมผงชนิดเติมและไม่เติมน้ำตาลในตลาดของไทย พ.ศ. 2549-2554.

By: จันทนา อึ้งชูศักดิ์Contributor(s): ปิยะดา ประเสริฐสม | ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ | บุบผา ไตรโรจน์ | สุรางค์ เชษฐพฤนท์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0859-5453Other title: The market share of sugar-added and none-sugar added milk sold in domestic market of Thailand during 2006-2011Subject(s): นมผง -- การตลาด -- ไทย In: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 110-120 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ;บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305