ปัญหาการจ้างเหมาแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน.

By: วีระพงษ์ บึงไกรContributor(s): สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 1906-3253Subject(s): กฎหมายแรงงาน -- ไทย In: วารสารกระบวนการยุติธรรม 6, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2556) 45-69
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305