ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง แรงสนับสนุนทางสังคม ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนผิวหนัง ชนิดทางเดินปัสสาวะ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยทำทางเดินปัสสาวะใหม่ระยะยาว.

By: ทิฆัมพร อิทธิพงษ์วัฒน์Contributor(s): สุพร ดนัยดุษฏีกุล | อรพรรณ โตสิงห์ | ธีระพล อมรเวชสุกิจMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0125-8885Other title: The relationships among self-esteem, social support, severity of skin complication, urinary diversion type and quality of life in long-term urinary diversion patientsSubject(s): ความภาคภูมิใจในตนเอง -- วิจัย | การเปลี่ยนทางเดินปัสสาวะ In: วารสารพยาบาลศาสตร์ 31, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 29-37 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ;บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305