แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน.

By: ยุพา จิ๋วพัฒนกุลContributor(s): อุบลวรรณา เรือนทองดี | ฐิติรัตน์ ทับแก้วMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0125-8885Other title: The parental monitoring guideline for reducing adolescent alcohol useSubject(s): เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- วิจัย | การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารพยาบาลศาสตร์ 31, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 38-47 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ;บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305