ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร.

By: พรรณิภา สืบสุขContributor(s): อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0125-8885Other title: Predicting factors of health promoting behaviors to preventive environmental lung diseases among motocycle taxi drivers in Bangkok metropolitan areaSubject(s): การส่งเสริมสุขภาพ -- วิจัย | โรคปอด -- การวินิจฉัย | โรคเกิดจากอาชีพ In: วารสารพยาบาลศาสตร์ 31, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 48-58 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ;บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305