ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่รับการรักษาในโรงพยาบาล.

By: สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุลContributor(s): ทัศนี ประสบกิตติคุณMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0125-8885Other title: Factors associated with mothers participation in care for hospitalized newbornsSubject(s): การดูแลทารก -- วิจัย | ทารกแรกเกิด -- การรักษา In: วารสารพยาบาลศาสตร์ 31, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 59-69 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย ;บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305