การวิเคราะห์ความเสี่ยงการอ่านบทความภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล E-Saan information database สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

By: นายิกา เดิดขุนทดMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0859-015xOther title: Frequency analysis of English reading articles in the E-Saan information database academic resources center, Khon Kaen universitySubject(s): ฐานข้อมูล -- การศึกษาการใช้ | ห้องสมุด In: อินฟอร์เมชั่น 20, ฉบับพิเศษ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2556) 37-56 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305