ณ. ราชประสงค์ instaground crowd atlas.

By: สมบุญ รุจิขจรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 1513-2730Subject(s): ห้างสรรพสินค้า | ศูนย์การค้า | การส่งเสริมการขาย
Contents:
ฯลฯ เก้า-ต่อ-ก้าว / สมบุญ รุจิขจร.
01 Bangkok Junction
02 Shopping paradise
03 New kids commune
04 Wish list
Bangkok bestination
05 Event republic
After AEC
Creative city สร้างฝัน หรือเพ้อสรรค์ /
06 world war B (brand)
07 Brand landmark / ยุทธิพงศ์ จิว.
08 Lifestyle restaurant megacity / อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.
09 Modern 3rd place / นริศ บูรณะฤดี.
20 Magnets / ปฏิคม พลับพลึง.
ครั้งแรกที่สยาม / อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.
In: Thaicoon 16, 188 (ก.ค. 2556) 80-111 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

น.82 ฯลฯ เก้า-ต่อ-ก้าว / สมบุญ รุจิขจร.

น.84 01 Bangkok Junction

น.86 02 Shopping paradise

น.92 03 New kids commune

น.94 04 Wish list

น.96 Bangkok bestination

น.98 05 Event republic

น.100 After AEC

น.101 Creative city สร้างฝัน หรือเพ้อสรรค์ /

น.102 06 world war B (brand)

น.104 07 Brand landmark / ยุทธิพงศ์ จิว.

น.106 08 Lifestyle restaurant megacity / อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

น.108 09 Modern 3rd place / นริศ บูรณะฤดี.

น.110 20 Magnets / ปฏิคม พลับพลึง.

น.111 ครั้งแรกที่สยาม / อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305