การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการรวมกลุ่มของข้าราชการในระบบราชการพลเรือนสามัญของไทยทศวรรษหน้า

By: นัทธี จิตสว่างMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0857-3166Subject(s): การบริหารงานบุคคล | ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน | ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การบริหารงานบุคคลOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 21, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556) 179-210
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305