การศึกษาสังคมสงเคราะห์ของประเทศญี่ปุ่น = Social Work Education in Japan

By: ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0857-3166Subject(s): สังคมสงเคราะห์ | สังคมสงเคราะห์ -- ญี่ปุ่นOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 21, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556) 235-268
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305