ผลกระทบในการเปิดเสรีการบินของไทยจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย

By: เกียรติพล ตันติกุล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2556 [2013]Notes: ท้ายบทความมีภาคผนวก 1 : Implementation framework of the ASEAN single aviation market.ISSN: 1906-2664.Subject(s): การขนส่งทางอากาศ -- ไทย | ตลาดการบินร่วมอาเซียน | การบิน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | ASAMOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 7, 7 (2556) 21-59
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

ท้ายบทความมีภาคผนวก 1 : Implementation framework of the ASEAN single aviation market.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305