การจัดการภัยพิบัติกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา.

By: ไพศาล ลิ้มสถิตย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 0857-3867Subject(s): ภัยพิบัติ | สารพิษ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ญี่ปุ่น | สารพิษ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา | โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารนิติศาสตร์ 41, 3 (ก.ย. 2556) 596-627
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305