การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมของอเมริกา : การศึกษาเปรียบเทียบ

By: พงษ์เทพ สันติกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0857-3166Other title: American welfare reform : comparative studySubject(s): สังคมสงเคราะห์ -- สหรัฐอเมริกา | สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- สหรัฐอเมริกา | ประกันสุขภาพแห่งชาติ -- สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา -- นโยบายสังคมOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 20, 1 (ม.ค-มิ.ย. 2555) 85-118
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305