กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

By: ชานนท์ โกมลมาลย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0857-3166Subject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- กรุงเทพฯ | ลูกจ้าง -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย -- กรุงเทพฯOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 20, 1 (ม.ค-มิ.ย. 2555) 119-133
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305