ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดให้มี ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายในการจัดให้มี ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

By: ปกรณ์ นิลประพันธ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 8057-7730Subject(s): อาเซียน | ภูมิภาคนิยม -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ In: วารสารอัยการ 26, 268 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 90-102
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305