ไทยในประชาคมอาเซียน: ปัจจัยเฉพาะที่มีผลต่อการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

By: พรพรรณ วีระปรียากูรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013] ISSN: 1686-3690Subject(s): ไทย -- การค้า -- เวียดนาม | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ In: วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 9, 2 (ม.ค-มิ.ย. 2556) 160-196 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305