ปัญหาการอ้างอิงและการบังคับใช้กฎหมายเหนือมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศที่มีชายฝั่งทะเลประชิดติดกับและตรงข้ามกับประเทศไทย (ตอนที่ 1)

By: เกียรติพร อำไพMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0857-9976Subject(s): กฎหมายทะเล -- ไทย | กฎหมายประมง | กฎหมายทะเล In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 1, 27 (มิ.ย. 2557) 33-56
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305