การพัฒนาแบบจำลองระบบการส่งต่อผู้ป่วยกรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.

By: ศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุลContributor(s): นงพงาม ลีลายนะMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0125-1678Other title: Development of structural model for the health referral system: case study of Nakhon Ratchasima provinceSubject(s): การส่งต่อและการปรึกษา In: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 44, 2 (พ.ค. 2557) 189-198 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305