การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): พิจิต ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0125-5991Subject(s): ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ลิขสิทธิ์ -- ไทย In: สรรพากรสาส์น 61, 11 (พ.ย. 2557) 81-88
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12466/2547
บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตรอ์ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร จำเลย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305