คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร สารพันปัญหาการออกหมายเรียกและประเมินภาษีอากร.

Contributor(s): กรมสรรพากร. สำนักกฎหมาย.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2557 [2014]ISSN: 0125-5991.Subject(s): การประเมินภาษี -- ไทย
Contents:
1 หนังสือที่ กค 0702/8342 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
2 หนังสือที่ กค 0702/8123 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
3 หนังสือที่ กค 0702/8045 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557
4 หนังสือที่ กค 0702 (กม.05)/271 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557
5 หนังสือที่ กค 0702/386 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
6 หนังสือ ที่ กค 0702/5009 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
7 หนังสือืั้ กค 0702/3794 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
8 หนังสือที่ กค 0702/พ./7581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
In: สรรพากรสาส์น 61, 11 (พ.ย. 2557) 103-124
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library

น.103,106 1 หนังสือที่ กค 0702/8342 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

น.103,109 2 หนังสือที่ กค 0702/8123 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

น.103,111 3 หนังสือที่ กค 0702/8045 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

น.104,114 4 หนังสือที่ กค 0702 (กม.05)/271 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557

น.104,116 5 หนังสือที่ กค 0702/386 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

น.104,118 6 หนังสือ ที่ กค 0702/5009 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556

น.105,121 7 หนังสือืั้ กค 0702/3794 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

น.105,124 8 หนังสือที่ กค 0702/พ./7581 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305