ลักษณะการบริหารพยาบาลวิชาชีพ Generation Y.

By: ปวรมนต์ ทัศนอนันชัยContributor(s): กัญญดา ประจุศิลปMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0858-3080Other title: THE MANAGEMENT CHARACTERISTICS OF GENERATION Y PROFESSIONAL NURSESSubject(s): เจเนอเรชัน วาย -- วิจัย | บุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์ In: วารสารเกื้อการุณย์ 21, 2 (ก.ค. -ธ.ค. 2557) 126-138 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305