ผลของสื่อโสตทัศน์ต่อความรู้เรื่องฟันและความสามารถในการตรวจฟันด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

By: ณฐพร หาตรงจิตต์Contributor(s): พรพรรณ อัศวาณิชย์ | บุษยรัตน์ สันติวงศ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0215-2534Other title: The effect of audio-visual media on dental knowledge and self-dental examination ability in sixth grade studentsSubject(s): อนามัยช่องปาก -- วิจัย | ฟัน -- การดูแลและอนามัย | ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | สื่อโสตทัศน์ In: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) 317-326
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305