ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล.

By: แสงเดือน กันทะชู้Contributor(s): ปนัดดา อินทรลาวัณย์ | สายพิณ เกษมกิจวัฒนาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 1513-1262Other title: Factors influencing acute coronary syndrome patients' post-discharge daily routine performanceSubject(s): กลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน -- การดำเนินชีวิต | กลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน -- การดูแลตนเอง | การดูแลภายหลังการรักษา | การรับรู้ภาวะสุขภาพ In: วารสารสภาการพยาบาล 29, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 92-103 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305