ความท้าทายในการจัดเก็บภาษียุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) : กรณีศึกษาการปรับโครงสร้างธุรกิจและการโอนย้ายฐานของ Amazon UK (ตอนที่ 1)

By: เฉลิมพงศ์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์.
Contributor(s): สุดคนึง สมบูรณ์วงศ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2557 (2014)ISSN: 0125-5991.Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ In: สรรพากรสาส์น 61, 6 (มิ.ย. 2557) 57-65
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305