การโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 มีแบบหรือไม่.

By: ปรียา วิศาลเวทย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0857-9776Subject(s): การโอนสิทธิ -- ไทย In: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 2, 26 (ธ.ค. 2557) 110-117
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus;Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305